UMT-IR Home
View Item
81,733 Item Views
  • 5,303 Collection Views Page Views
  • 4,801 Community Views
  • 2,031 User Logins
  • 370,530 Searches Performed
  • 3,993 All Items

Pengetahuan Tradisi Perubatan Wanita Orang Asli Batek Di Kelantan

Show full item record

Title: Pengetahuan Tradisi Perubatan Wanita Orang Asli Batek Di Kelantan
Author: Wan Zaimah Mohd Zalam
Abstract: Wanita Orang Asli Batek mempunyai keunikan dalam pemilikan pengetahuan tradisi perubatan. Namun, perkara ini masih kurang mendapat perhatian secara terperinci oleh penyelidik lain. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan dalam pemilikan dan keterancaman pengetahuan tradisi perubatan wanita Batek. Lima objektif diteliti dalam kajian ini, iaitu mengenal pasti pengetahuan tradisi perubatan yang dimiliki dan diamalkan wanita Batek, menjelaskan kebergantungan wanita Batek pada pengetahuan tradisi perubatan, mengenal pasti keterancaman pengetahuan tradisi perubatan wanita Batek, menghuraikan kecenderungan tindakan wanita Batek untuk memelihara pengetahuan tradisi perubatan dan menjelaskan kewujudan perhubungan antara pemilikan, pengamalan, kebergantungan, dan keterancaman dengan kawalan kecenderungan tindakan wanita Batek untuk memelihara pengetahuan tradisi perubatan.
URI: http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/13559
Date: 2015-02


Files in this item

Files Size Format View
GR 880 .W3 2015 Abstract.pdf 2.050Mb PDF View/Open
GR 880 .W3 2015 Full Text.pdfBlocked 2.077Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search UMT-IR

Browse

My Account