UMT-IR Home
81,733 Item Views
 • 5,303 Collection Views Page Views
 • 4,801 Community Views
 • 2,031 User Logins
 • 370,530 Searches Performed
 • 3,993 All Items
Tanggungjawab dan Hak PSNZ

Tanggungjawab Pemuatnaik bahan
 1. • Memahami dan mematuhi Polisi UMT-IR.
 2. • Memahami hak cipta dengan jelas bagi bahan yang dimuatnaik sekiranya bahan tersebut bukan hak milik pemuatnaik.
 3. • Memberikan keterangan maklumat yang tepat dan huraian bagi kandungan bahan yang dimuatnaik dan seterusnya mengesahkan maklumat yang diberikan apabila dimuatnaik
 4. • Bersetuju dengan polisi muatnaik bahan
 5. • Membuat perancangan bagi kerja-kerja memuatnaik bahan didalam UMT-IR
Tanggungjawab dan Hak Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah
 1. • Memastikan bahan di dalam UMT-IR dipelihara berdasarkan polisi perpustakaan
 2. • Menyediakan akses yang berterusan bagi bahan yang dimuatnaik
 3. • Membuat edaran bahan mengikut polisi perpustakaan
PSNZ mempunyai hak untuk:
 1. • Memastikan pengurusan koleksi, dasar kandungan bahan, dan aliran kerja adalah selaras dengan polisi UMT-IR.
 2. • Mengkaji, meminda, dan mengagihkan semula sebarang bahan di dalam UMT-IR
 3. • Menyingkir atau menolak balik apa-apa perkara yang tidak mematuhi polisi koleksi bahan
 4. • Melakukan sebarang perubahan format bahan untuk memastikan pemuliharaan kandungan berdasarkan kepada cadangan format bahan
 5. • Membuat rundingan semula syarat-syarat perjanjian asal bagi bahan/koleksi jika perlu


Search UMT-IR

Browse

My Account