UMT-IR Home
View Item
81,733 Item Views
  • 5,303 Collection Views Page Views
  • 4,801 Community Views
  • 2,031 User Logins
  • 370,530 Searches Performed
  • 3,993 All Items

Analisis perbandingan kebajikan ekonomi antara KWAP (skim pencen) dan KWSP oleh kakitangan awam : kajian kes di Universiti Malaysia Terengganu

Show full item record

Title: Analisis perbandingan kebajikan ekonomi antara KWAP (skim pencen) dan KWSP oleh kakitangan awam : kajian kes di Universiti Malaysia Terengganu
Author: Norhafizah Ilias
Abstract: Skim pencen dan skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) adalah merupakan satu skim jaminan untuk pesara kerajaan. Pelbagai perkara dilakukan oleh kerajaan untuk menjaga kepentingan kakitangan awam seperti penawaran opsyen skim KWSP kepada pegawai yang dilantik secara tetap ke dalam perkhidmatan sektor awam. Namun masih wujud kekeliruan dikalangan kakitangan awam untuk membuat pemilihan di antara skim tersebut. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi kakitangan awam untuk memilih skim pencen atau KWSP. Selain itu juga, kajian yang dijalankan adalah untuk menganalisis kesan pemilihan skim tersebut kepada kakitangan awam dan juga negara. Kajian ini dilakukan di Universiti Malaysia Terengganu (UMT) dan melibatkan 100 orang kakitangan tetap awam yang sebagai responden. Kaedah diskriptif telah digunakan dalam kajian ini. Kajian menunjukkan 100 peratus responden tel ah memilih skim pencen.
URI: http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/9854
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
LP 36 FPE 2 2009 Abstract.pdf 376.8Kb PDF View/Open
LP 36 FPE 2 2009 Full text.pdfBlocked 2.780Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search UMT-IR

Browse

My Account