UMT-IR Home
View Item
81,733 Item Views
  • 5,303 Collection Views Page Views
  • 4,801 Community Views
  • 2,031 User Logins
  • 370,530 Searches Performed
  • 3,993 All Items

Kesan kandungan hidrokarbon di dalam sedimen terhadap taburan makrobenthos di Sungai Kerteh , Terengganu

Show full item record

Title: Kesan kandungan hidrokarbon di dalam sedimen terhadap taburan makrobenthos di Sungai Kerteh , Terengganu
Author: Faizal Affendi Radzali
Abstract: Kajian kesan kandW1gan hidrokarbon di dalam sedimen terhadap taburan mikrobenthos di SW1gai Kerteh, Terengganu telah dijalankan dengan melibatkan enam stesen kajian. Melalui keputusan yang diperolehi, didapati bahawa jumlah lipid ekstrak (TEL) dalam sampel sedimen adalah berjulat antara 933.1877 μg.g·1 berat kering hingga 7049.1151 μg.g·1 berat kering. Hidrokarbon jenis TAH mempW1yai kepekatan jumlah yang lebih tinggi berbanding jenis P AH. Menerusi keputusan, didapati kepekatan jumlah TAH adalah berjulat antara 11.43 μg.g'1 berat kering hingga 70.65 μg.g'1 berat kering. Kepekatan jumlah PAH pula didapati berjulat antara 4.59 μg.g·1 berat kering hingga 12.41 μg.g'1 berat kering. Spesis TAH yang paling kerap ditemui adalah spesis C16, manakala spesis P AH yang kerap ditemui adalah spesis phenanthrene. Kepekatan jumlah TAH dan PAH adalah berjulat antara 22.49μg.g·1 berat kering hingga 79.95 μg.g·1 berat kering. Jumlah spesis yang ditemuidalam kawasan kajian semasa penyelidikan dilakukan ialah 11, dimana ia dibahagikan kepada 4 kumpulan iaitu Polychaeta, Oligochaeta, Gastropoda dan Bivalvia. Spesis yang paling dominan Wltuk 6 stesen kajian ialah Pleucera sp daripada Kelas Gastropoda. Spesis yang paling banyak ditemui ialah di Stesen 1, dimana kebanyakannya adalah organisma Kelas Gastropoda. Secara keseluruhannya, adalah didapati bahawa kawasan perairan SW1gai Kerteh telah dicemari oleh hidrokarbon, terutamanya stesen yang berhampiran dengan jeti SW1gai Kerteh.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6067
Date: 2003


Files in this item

Files Size Format View
LP 13 FASM 3 2003 Abstarct.pdf 4.647Mb PDF View/Open
LP 13 FASM 3 2003 Full Text.pdfBlocked 665.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search UMT-IR

Browse

My Account